جمعه, 6 ارديبهشت 1398
عنوان : دفتر تسهیل گری و بازآفرینی شهر تاكستان افتتاح شد
کد خبر : ۲۰۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۶:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
     به گزارش روابط عمومي شهرداري تاكستان در چهارمين جلسه ستاد بازآفريني شهري تاكستان با حضور مهندس علي فرخزاد معاونت امور عمراني استانداري، سياوش طاهرخاني فرماندار تاكستان، مهندس ناصري فر رئيس اداره عمران بهسازي اداره كل راه و شهرسازي، مهندس حسين بهزادپور شهردار و مهندس صياد رحماني رئيس شوراي اسلامي شهر تاكستان، مهندس عليخاني رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان، مهندس بيگدلي رئيس اداره راه و شهرسازي تاكستان و ساير مسئولين در محل فرمانداري تاكستان برگزار شد. 
در اين جلسه حسين بهزادپور شهردار و دبير ستاد بازآفريني شهرستان تاكستان به تشريح اهداف بازآفريني و اهميتي كه دولت محترم به بافت هاي ناكارآمد و اهتمامي كه در خصوص بهسازي، نوسازي و توانمندسازي محلات هدف اشاره و در ادامه بر لزوم ارتباط بيشتر بين دستگاه ها  تاكيد نمود. وي در ادامه افزود: بازآفريني حاصل تلاش همه دستگاه هاي حاضر در اين ستاد مي باشد و شهرداري نيز در اين بافت، تسهيلات ويژه اي را ارائه مي دهد .   بهزادپور عمده ترين و اصلي ترين وظيفه دفتر تسهيل گري برقراري ارتباط با ساكنان بافت هاي فرسوده، معرفي مشوق ها تسهيلات، معافيت هاي موجود و حل مشكلات آنها در زمينه نوسازي بناها و تجميع قطعات ريز  دانست. و خاطرنشان كرد:  اين دفاتر با بسترسازي، اعتماد سازي و توانمند سازي زمينه را براي مشاركت مردم در نوسازي بافت فرسوده فراهم مي آورد و با شكل گيري اين دفاتر شكاف بين مديريت كلان و مردم مرتفع شده و با تسهيل گري و اطلاع رساني، موفقيت خوبي در زمينه نوسازي بافت فرسوده به دست خواهد آمد.در ادامه مهندس صياد رحماني رئيس شوراي اسلامي شهر تاكستان گفت : دفتر تسهيل گري، نوسازي بافت فرسوده را از ديدگاه فني به ديدگاه فني-اجتماعي تغيير مي دهد و مشاركت مردمي و ساكنان محلات را در توسعه، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده تعيين كننده مي باشد.  وي در ادامه افزود : نوعي از شهرسازي تحت عنوان شهرسازي مشاركتي كه به جاي برنامه ريزي براي ساكنان به برنامه ريزي با ساكنان مي پردازد و نقش دولت را بعنوان يك ناظر و هدايت كننده تعيين مي نمايد بدين صورت كه همكاري و هماهنگي مسئولين و مردم بيشتر مي شود كه در اين بين دفتر تسهيل گري در راستاي شهرسازي مشاركتي نقش موثري ايفا خواهد نمود.در ادامه دبيران كارگروه هاي پيشگيري از بافت هاي ناكارآمد، ارتقاء اقتصادي و مشاركت هاي مردمي، ارتقاء اجتماعي، فرهنگي و سلامت  هر يك به ارائه گزارش اقدامات انجام داده شده در كارگروه هاي خود پرداختند. 

مهندس ناصري فرد رئيس اداره عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي به تهيه برنامه اقدام مشترك توسط ستاد بازآفريني اشاره داشته و در ادامه افزود براي بحث آموزش مديران و ساكنان محلات جهت تهيه طرح بازآفريني برخي محلات اعتباري در نظر گرفته شده است . 


سياوش طاهرخاني فرماندار تاكستان با بيان اينكه احداث كلانتري در بافت جنوب شهر جهت توانمندسازي محلات، يكي از اهداف مهم اين ستاد مي باشد. وي در ادامه  ظرفيتهاي گردشگري را نيز جهت رونق بخشي به اقتصاد محلات مورد اهميت دانست. 


مهندس علي فرخزاد معاونت عمراني با بيان اينكه دولت تسهيلات خوبي را در حوزه باز آفريني شهري در نظر گرفته است و با توجه به وجود زيرساخت هايي مانند آب، برق، گاز، تاسيسات شهري و … محلات هدف بهتر ميتوان به امر نوسازي در اين محلات پرداخت.  فرخزاد در ادامه با اشاره به اينكه توزيع اعتبارات را در شهرهاي شهرستان منوط به تعريف طرح و پروژه دانست و بر تشكيل منظم جلسات اين ستاد و فعال نمودن كارگروه ها  كه مي تواند بازوي توانمند براي ستاد واقع گردد تاكيد نمود. 


در پايان جلسه اعضاء با حضور در دفتر تسهيل گري بازآفريني شهري شهر تاكستان واقع در خيابان طالقاني اين دفتر را رسما افتتاح نمودند. 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0