دوشنبه, 28 مرداد 1398
عنوان : دوربین های مركز پایش تصویری ترافیك سطح شهر مورد بهره برداری قرار گرفت
کد خبر : ۲۰۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۴:۶:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0