يکشنبه, 30 تير 1398
عنوان : تلویزیون شهری تاكستان راه اندازی می شود
کد خبر : ۲۰۹۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 
ساعت : ۱۲:۰:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


                                                                                                        تلویزیون شهری تاکستان راه اندازی می‌شود.🔻 به گزارش تیم رسانه ای اخبار مدیریت شهری، جلسه ای با حضور مهندس رضا طاهرخانی سرپرست شهرداری تاکستان، مدیران مرتبط، مسئول حراست شهرداری و پیمانکار تلویزیون شهری با موضوع "بررسی وضعیت قرارداد فی مابین، چرایی عدم کارکرد تلویزیون شهری در مدت قرارداد از زمان انعقاد آن، و تعیین و تکلیف راه اندازی مجدد تلویزیون شهری" برگزار گردید.

 

🔻 از مصوبات مهم این جلسه می‌توان به الزام طرف دوم قرارداد(پیمانکار) جهت ارائه مستندات خود در رابطه با چرایی عدم راه اندازی تلویزیون شهری و همچنین راه اندازی مجدد آن در ایام نزدیک به نوروز اشاره نمود.

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.2.0

V5.0.2.0